-

5
- (Dubai, )
, Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard. - 07.06.2012
(398px-Burj_Khalifa_building.jpg)


: