2
(, )
, , Devisinghpura. - 16.05.2013
(800px-Amber_Fort_-_Baradhari_Pavlion.jpg)


,
20
.

, , .

: